Aftrap programma geweld hoort nergens thuis

In Noord-Holland Noord gaven professionals 2 juli het startschot voor het programma 'Geweld hoort nergens thuis', een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ongeveer honderd wethouders, politieagenten, jeugdhulpverleners, reclasseringsmedewerkers en schoolmaatschappelijk werkers uit de regio kwamen bijeen om vanuit de praktijk de knelpunten en prioriteiten te benoemen.

In veel gezinnen zijn huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds aan de orde van de dag. Daarom werkt het programma 'Geweld hoort nergens thuis' aan vroege signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak van de verschillende professionals wordt daarbij zo goed mogelijk op elkaar aangesloten.

‘Geweld hoort nergens thuis’ wordt gefinancierd vanuit de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid. De regio’s bepalen zelf hoe hun project wordt uitgevoerd.
Het nationale programma loopt al langer. Hierover is recent een tweede voortgangsrapportage uitgebracht. 

Aftrap programma geweld hoort nergens thuis