Buitenshuisproject moet leiden tot minder uithuisplaatsingen

Kinderen van ouders met een verslaving of ernstige psychische klachten groeien thuis vaak op in een onveilige situatie. Dat vergroot de kans dat ze later zelf problemen krijgen. Om hen vaker uit de gespannen thuissfeer te halen, is er het Buitenshuisproject.

Het buitenshuisproject is gericht op Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders (KOPP/KVO) van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Tijdens deelname aan het project krijgen kinderen gedurende twee jaar gewone kinderopvang of BSO aangeboden en voor oudere kinderen is er huiswerkbegeleiding of een vrijetijdsclub. Deze opvang wordt geboden door speciaal getrainde opvangmedewerkers. Daarnaast is er ook een getrainde ‘linking-pin’, een centrale persoon die zorgt voor afstemming tussen de betrokkenen rondom het gezin (bijvoorbeeld GGZ-behandelaar, ouder, kinderopvang, wijkteam en gemeente). Ook helpt de linking-pin met het zoeken naar oplossingen voor problemen die stress kunnen oproepen bij het kind, zoals het halen en brengen van het kind.

Recent onderzoek naar een Finse community-based aanpak bij KOPP/KVO kinderen toont aan dat preventie bij deze gezinnen werkt om het aantal verwijzingen naar kinderbeschermingsmaatregelen te verminderen. Lees het volledige artikel hier.

Herken de signalen van kindermishandeling en geef hulp. Meer informatie over definitie, vormen van mishandeling, de meldcode en wie wat doet, vind je in dit CCV-onderwerp 

Buitenshuisproject moet leiden tot minder uithuisplaatsingen