Deze ondernemer maakt kinderen weerbaar tegen cyberpesten

Ondernemer Dino Rasmijn helpt kinderen weerbaar te maken tegen cyberpesten met zijn stichting Cyberschool. De stichting geeft voorlichting om ouders en docenten bewust te maken van de online gevaren.

Online pesten is een groeiend maatschappelijk probleem. Rasmijn: ‘Vroeger was pesten meer zichtbaar. Je stopt iemand met zijn kop in de prullenbak, je krijgt op je lazer. Nu ziet niemand het. Veel kinderen zitten in een groepsapp. Iemand tikt: Zag je wat een stomme broek hij aanhad? En daarna: Oh sorry, ik wist niet hij óók in de groep zat.' Het zijn digitale tijden, met digitale uitdagingen. De samenleving is gepolariseerd, zegt de ondernemer. 'Links tegen rechts, mensen roepen de meest respectloze dingen op social media. Onwaarheden. Dat krijgen jongeren mee.’

Doordat kinderen online veel vrijheid krijgen en gedrag plaatsvindt buiten het zicht van de ouders, vormt deze groep een belangrijke risicogroep voor cybergevaren. Cyberschool onwikkelt apps en games om bewustwording te creëren bij scholieren, ouders en docenten. 

Staat cybercrime al bij jou op de gemeentelijke agenda? Wil je aan de slag, maar weet je niet waar je moet beginnen?  Lees het dossier cybercrime

Deze ondernemer maakt kinderen weerbaar tegen cyberpesten