Dit is hoe LVB voelt

Een officier van justitie, een wijkagent en een jeugdzorgmedewerker stapten met een VR-bril in de wereld van een jongere met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Hun wereld zag er na afloop anders uit: ‘Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd’, ‘het is heel frustrerend’, ‘ik denk dat ik mij nu beter kan verplaatsen in hoe het moet zijn voor een jongere om in een wereld vol prikkels te leven’.

Oververtegenwoordigd

Mensen met een LVB zijn in de strafrechtketen oververtegenwoordigd. Om die reden werkt het  ministerie van Justitie en Veiligheid samen met partners aan het ‘LVB-proof’ maken van de keten. Jelle van Triest, beleidsmedewerker bij het ministerie vertelt: “We willen meer bewustwording creëren van de impact van een LVB en investeren in tijdige herkenning en passende communicatie, bejegening en interventies. Het doel is om minder instroom van en recidive door mensen met een LVB te krijgen."

Inkijkje

Om professionals in de strafrechtketen (en ook anderen) bewuster te maken van de impact van een LVB, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid een Virtual Reality-simulatie maken. Deze simulatie is samen met ketenpartners en ervaringsdeskundigen ontwikkeld. :

Wil jij een indruk krijgen wat de impact van LVB is op jongeren? Bekijk dan de promofilm van de VR-Simulatie die het ministerie van Justitie en Veiligheid liet maken. Na het zien van de simulatie was de wereld voor de professionals uit de promofilm voorgoed veranderd. 

Voor meer informatie over de VR-simulatie neem je contact op met Jelle van Triest: j.van.triest(@)minjenv.nl

Dit is hoe LVB voelt