Gemeenten in rode cijfers door jeugdhulp

De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren gegroeid maar er is geen extra geld beschikbaar gesteld. Tekorten bij gemeenten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. Gemeenten en de VNG trekken nu aan de bel en vragen extra geld aan 'Den Haag'.

De tekortschietende rijksmiddelen speelt alle gemeenten parten. Ook de toename van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, is mede debet aan de tekorten. Daarnaast is sprake van een toename van de intensiteit van hulptrajecten en toenemende complexiteit van zorgvragen.

Aan 12 gemeenten vroeg Binnenlands Bestuur naar de tekorten over 2018, de oorzaken, oplossingsrichtingen en de verwachting voor dit jaar. Alleen al deze gemeenten hadden vorig jaar een tekort op de jeugdhulp van ruim 61 miljoen euro.

Combinatie van maatregelen

Gemeenten vangen de tekorten met een combinatie aan maatregelen op. Denk aan het ophogen van het jeugdhulpbudget uit eigen middelen, bezuinigingen, bijpassen uit de reserves, verhoging van gemeentelijke tarieven (ozb en parkeertarieven) en hervormingen/aanscherpingen van jeugdhulp(beleid) zijn de belangrijkste ingrediënten. Ook duiken diverse gemeenten dieper in het aanbod en de declaraties van zorgaanbieders.

"Het rijk moet inzien dat het rijksbudget omhoog moet", benadrukt wethouder Berry van Rijswijk (Sittard-Geleen, jeugd). "We willen de taken graag houden, maar er moet boter bij de vis komen." Zijn gemeente verwacht komend jaar opnieuw fors in de rode cijfers te duiken: 6 miljoen euro ten opzichte van het rijksbudget. Over 2018 noteerde de gemeente een tekort van 6,2 miljoen ten opzichte van het rijksbudget.

Open brief VNG

VNG-voorzitter Jan van Zanen en vice-voorzitter Hubert Bruls van de VNG hebben een open brief geschreven over jeugdzorg en GGZ: "Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten." Die brief verscheen vandaag in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle regionale dagbladen.

Bronnen: nieuwsberichten Binnenlands Bestuur en VNG

Gemeenten in rode cijfers door jeugdhulp