Intervisie jeugdgroepen: leer mee!

Ben je aan de slag met een aanpak jeugdgroepen waar overlast een rol speelt of wellicht zelfs jongeren die zware delicten plegen? Dan vind je het ongetwijfeld fijn om te kunnen reflecteren met collega’s uit het land die met dezelfde problematiek bezig zijn. Meld je dan aan voor een intervisiebijeenkomst georganiseerd en begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Vertrouwelijk

In een kleine, vertrouwelijke setting kun je je meest prangende vragen bespreken aan de hand van je ingebrachte casus. Collega’s Nicole en Frannie begeleiden deze dag. Nicole: "Met elkaar gaan we in op ieders lokale situatie in de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Wat speelt er, waar loop je tegen aan, waar zou je reflectie op willen krijgen etc. Op deze dag helpt iedereen elkaar en geeft advies." Eerder nam Judith Liezen, ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid in Meppel deel aan een intervisiesessie. Zij vertelde daarover:  "Door met een aantal collega’s uit andere gemeenten ieders casussen te bespreken, leer je veel van elkaar. Hoewel in mijn situatie het station was gepasseerd om preventief aan de slag te gaan, heb ik uit de intervisie wel meegenomen om naar de jongere broertjes of zusjes te kijken, en naar het “aanstormend talent." Lees haar hele verhaal.

Nieuwe ideeën

Aan het einde van de dag ga je met nieuwe ideeën en concrete tips naar huis. Frannie en Nicole streven naar 4 duo’s per intervisiebijeenkomst. Neem een collega veiligheid of juist een collega zorg mee! Zo komen we samen tot integrale oplossingen en leren we maximaal van elkaar.

Data en aanmelden

Meld je als koppel ‘Veiligheid en Zorg’ snel aan, want is vol = vol. Deelname is gratis. De intervisies zijn op:

  • Dinsdag 11 juni – 10.45 tot 14.45 (inclusief lunch) bij het CCV.
  • Vrijdag 14 juni - 10.45 tot 14.45 (inclusief lunch) bij het CCV.

Heb je een specifieke voorkeur voor een datum, meld dat dan bij je aanmelding. Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar nicole.langeveld(at)hetccv.nl.

Nicole Langeveld

Adviseur Jeugd

Frannie Herder

Frannie.Herder@hetccv.nl 06 120 647 72
Intervisie jeugdgroepen: leer mee!