Meer aandacht nodig voor grenzen in seksuele voorlichting

Een reeks groepsverkrachtingen in Rotterdam-West en Schiedam, waar minderjarige leerlingen van het Lentiz Life College slachtoffer van werden, staat volgens deskundigen voor een groter probleem. Het aangeven en respecteren van grenzen in seks komen in seksuele voorlichting nog te weinig aan bod, constateert kenniscentrum Rutgers.

Jonge meisjes - in Rotterdam waren ze tussen de 12 en 16 jaar - zien zichzelf niet altijd als slachtoffer van een (ernstig) zedenmisdrijf. Mede daarom zijn ze minder geneigd om er met anderen over te praten of naar de politie te stappen. Het gaat met name om kwetsbare meisjes: ze zijn laagopgeleid, hebben een verstandelijke beperking of hebben al eerder met seksueel geweld te maken gehad. Vooral voor deze groep is de huidige seksuele voorlichting vaak niet voldoende, alsdus programmaco√∂rdinator Willy van Berlo van Rutgers."Seksuele voorlichting bestaat uit meer dan praten over hoe je een zwangerschap of geslachtsziekte voorkomt. Het moet ook gaan over het aangeven van wensen en grenzen, maar dat komt nog te weinig aan bod."

Benzies & Batchies

Een mooi voorbeeld van deze vorm van voorlichting is het educatieve programma Benzies & Batchies van stichting Kikid, dat helpt om jongeren weerbaar te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programma bestaat uit een theatervoorstelling, een discussie begeleid door jongeren en een weerbaarheidstraining. 

Meer aandacht nodig voor grenzen in seksuele voorlichting