PIT moet afglijden naar criminaliteit voorkomen

Het Preventie Interventie Team (PIT) biedt Amsterdamse kinderen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vooral vroegtijdig hulp. Het doel is om het risico op de ontwikkeling van ernstige gedragsproblemen te verkleinen en zo te voorkomen dat jongeren later mogelijk afglijden naar criminaliteit. Wat het PIT doet en hoe, dat lees je in dit korte vraag-antwoord-gesprek met Melissa Ax, interventiecoach bij het PIT.

Jullie richten je op kinderen in de basisschoolleeftijd tot 12 jaar. Waarom? 
"Uit onderzoek naar jeugddelinquenten blijkt dat de signalen voor het afglijden naar criminaliteit te herleiden zijn naar de basisschooltijd. Als PIT proberen we er daarom zo vroeg mogelijk bij te zijn en richten ons op kinderen tot 12 jaar. Kijk bijvoorbeeld naar Rico. Hij is 8 jaar en heeft nu nog wat moeite zich te houden aan de regels op school. Doordat we hem nu al in beeld hebben, weten we dat hij het lastig vindt zichzelf in te houden, hij reageert impulsief. We maken hem en zijn omgeving vaardiger en hopen zo te voorkomen dat hij op latere leeftijd ook moeite heeft zich aan de regels in de maatschappij te houden." 

Wat is de kern van jullie aanpak? 
"De kern van het PIT zit in de vroegsignalering, scherpe analyses, maatwerk en lange adem. De aanpak begint bij actieve vroegsignalering van kinderen op basisscholen bij wie een gezonde sociale ontwikkeling mogelijkerwijs in gevaar is. In het geval van Rico viel hij op in de klas, hij hield zich niet aan de regels. De leerkracht kon hem niet goed aansturen dus meldde school hem aan bij het PIT. Op een laagdrempelige manier legden we samen met school contact met Rico en zijn gezin (lange adem). We keken vervolgens naar zowel Rico’s omgeving als naar Rico zelf met een onderzoek naar zijn sociale leerbaarheid (scherpe analyse). Nu weten we precies wat hij nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen en hebben hier een plan op maat op gemaakt (maatwerk)."

PIT is een Amsterdamse aanpak. Kunnen andere gemeenten jullie ook inzetten? 
"De vraag vanuit andere gemeenten wordt inderdaad steeds groter. We willen de aanpak in zijn geheel goed overbrengen en daarom zijn we vorig jaar gestart met het erkenningstraject bij het NJi. Door onze werkwijze vast te leggen, hopen we de aanpak beter overdraagbaar te maken. Daarnaast maken we modules van de afzonderlijke delen in de aanpak, waar we ook trainingen op ontwikkelen. Zo kunnen we zowel nieuwe medewerkers als andere gemeenten trainen in het zo goed mogelijk uitvoeren van de PIT-aanpak. Uiteindelijk is het onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen zoals Rico, in heel Nederland, te kunnen helpen!"

  • Hoe de aanpak precies in elkaar zit en wat de werkzame elementen zijn, lees je in de beschrijving van de PIT-aanpak in de database Aanpakken jeugdgroepen.
  • Heb je ook een aanpak gericht op risicojeugd en/of jeugdgroepen? Laat het ons weten en mail naar Gisele.bool(at)hetccv.nl. Met je aanpak in de Database Aanpakken Jeugdgroepen komt deze onder de aandacht bij veel organisaties en kunnen zij er hun voordeel mee doen. 
PIT moet afglijden naar criminaliteit voorkomen