Politie installeert tweede jongerenraad

Na een succesvolle start van de jongerenraad in 2018, heeft de politie opnieuw zestien jongeren geselecteerd voor een jongerenraad. Op feestelijke wijze werd maandag de jongerenraad 2019 geïnstalleerd op het kantoor van de korpsleiding in Den Haag.

Na de installatie worden de jongeren geraadpleegd over interessante vraagstukken. Zo mogen ze bijvoorbeeld aan de slag met de kernwaarden van de politie: integer, moedig, betrouwbaar en verbindend. Gevraagd wordt of de jongeren manieren kunnen bedenken waarop de politie kan laten zien dat ze integer of verbindend is.

De politie hecht veel waarde aan het raadplegen van jongeren. Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding: "Vertrouwen van de samenleving is voor ons functioneren van levensbelang. Om dat vertrouwen te verdienen moet je in contact staan met de samenleving, en de jeugd is daarin een belangrijke groep. Ze groeien op in zo’n wezenlijk andere samenleving dan bijvoorbeeld hun ouders. Daarom is het van groot belang om ook dat geluid te horen."

Politie installeert tweede jongerenraad