Proef voor betere hulp aan dakloze jongeren

In 12 gemeenten gaat voor de zomer een pilot van start voor hulp aan dakloze- en thuisloze jongeren. Doel is dat voor het eind van 2021 alle (potentiële) jongeren uit de doelgroep de benodigde hulp en ondersteuning krijgen.

Het project gaat om de ‘100% ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, dat staatssecretaris Blokhuis coördineert in samenwerking met de ministeries van BZK, OCW, SZW en J&V, met de VNG en andere betrokken partijen.. Doel van dit programma is dat alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) in Nederland de komende jaren worden geholpen aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Ook moet in de toekomst een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren worden voorkomen.

Dagelijkse praktijk

Pilotgemeenten Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht zorgen ervoor dat de uitgangspunten van het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast. Zo regelen ze bijvoorbeeld dat elke dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt: een regisseur die op alle levensgebieden passende ondersteuning kan geven. De gemeenten krijgen ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid en er wordt door het Rijk gekeken naar knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving om de jongeren te helpen.

Proef voor betere hulp aan dakloze jongeren