Raad voor de Kinderbescherming publiceert instroomcijfers 2018

De meeste ouders zijn in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden, toch komt bij circa 1% van de kinderen de veiligheid ernstig in gevaar. Ook in 2018 zijn er circa 35.000 kinderen in aanraking gekomen met de Raad voor de Kinderbescherming.

Het overzicht op cijfersrvdk.nl  geeft landelijk, per jeugdzorgregio en per gemeente inzicht in het aantal onderzoeken voor bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim. Naast de instroomcijfers zijn ook de risicofactoren terug te vinden.

Raad voor de Kinderbescherming publiceert instroomcijfers 2018