Tools4U krijgt 3 sterren in database aanpakken jeugdgroepen

Het CCV voegde onlangs de interventie Tools4U toe aan de database aanpakken jeugdgroepen. Daarvoor werd de interventie op drie onderdelen beoordeeld: de gehanteerde uitgangspunten, de te verwachten effecten en de praktische toepasbaarheid. Met 3 sterren is Tools4U volgens CCV-deskundigen een sterke aanpak. 

Tools4U is een leerstraf bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die één of meerdere delicten pleegden. Het hoofddoel is recidive verminderen. Dit gebeurt door sociale en cognitieve vaardigheden aan te leren. Tools4U speelt onder andere in op de cognitieve en sociale vaardigheidstekorten die bij het delict een rol hebben gespeeld. 

Effect

Het potentieel van Tools4U is groot omdat de interventie een sterke theoretische basis heeft. Het verband tussen vaardigheidstekorten en crimineel gedrag is in diverse onderzoeken aangetoond, en een veelgebruikt effectief mechanisme. In verschillende WODC-onderzoeken is ook bewezen dat Tools4U belangrijke effecten heeft op cognitieve en sociale vaardigheden van jongeren. 

Wil je meer weten over de inhoud van Tools4U, de effecten, wat de aanpak uniek maakt en wat de werkzame onderdelen zijn? Lees dan de volledige beschrijving in de database aanpakken jeugdgroepen

Maatwerk

Een interventie is natuurlijk altijd maatwerk en in principe niet 1 op 1 te kopiëren op alle situaties. Je zult als professional dus goed moeten kijken hoe je een interventie op maat maakt voor de betrokken jongere. Kun je daar hulp bij gebruiken of zoek je een onafhankelijk klankbord? Neem dan contact op met Nicole Langeveld, CCV adviseur Jeugd, 06 103 203 72.

 

Tools4U krijgt 3 sterren in database aanpakken jeugdgroepen