Vernieuwde Tool Triggerfactoren radicalisering

De Tool Triggerfactoren radicalisering uit 2016 is met behulp van feedback uit het veld opnieuw gelanceerd op triggerfactorenradicalisering.nl.

De website is bedoeld voor professionals binnen jongerenwerk, hulpverlening, onderwijs en politie. De tool helpt professionals inzicht te krijgen in welke triggerfactoren er zijn en wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Per doelgroep staat praktisch advies over wat je als professional kunt doen.

Triggerfactoren

Radicalisering is een complex proces, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Vaak zijn het concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten of versnellen. Die gebeurtenissen heten ook wel triggerfactoren.

Jongeren en radicalisering. Wat speelt er? Lees er meer over op deze website.

Vernieuwde Tool Triggerfactoren radicalisering