Actueel

Lange wachtlijst Veilig Thuis Kennemerland

Bij Veilig Thuis Kennemerland wachten momenteel 300 zaken op behandeling. Veilig Thuis is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Nieuwe factsheet over jongensprostitutie

Voor professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een nieuwe factsheet beschikbaar over jongensprostitutie. Deze is ontwikkeld door het…

Lees meer

Vernieuwde website: Check it out!

Met trots presenteren we onze nieuwe wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. Het ziet er heel anders uit, we hopen dat je het net zo mooi vindt als wij. Natuurlijk is de oude…

Lees meer

Meldcode kindermishandeling is veranderd

Per 1 januari 2019 is de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Het is nu de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn…

Lees meer

Onderzoek naar MPG: deel je kennis en ervaring

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voert in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uit naar multiprobleemgezinnen…

Lees meer

Traumatische klachten door huiselijk geweld

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. 4 op de 10 kinderen heeft traumatische klachten als gevolg van partnergeweld en/of direct…

Lees meer

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

In de eerste helft van 2018 zijn minder jongeren geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus. Het aantal plaatsingen daalde van 991 in de eerste helft…

Lees meer

Onderzoek naar risico op kindermishandeling

De wijze waarop ouders het gedrag van hun kind interpreteren en evalueren, hangt samen met het risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke…

Lees meer

Voorkom kindermishandeling door eisen te stellen aan ouderschap

1 op de 4 Nederlanders is of was ooit slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing. In het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stond vorig jaar te…

Lees meer

Vernieuwde Privacy App Jeugd

De Privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is vernieuwd. De informatie is aangepast aan de nieuwe Europese privacywetgeving. En…

Lees meer
Actueel