Actueel

Autobranden vaak gepleegd door jeugdgroepen

Steeds meer mensen worden slachtoffer van autobranden. Autobezitters dienden het afgelopen jaar 9 procent meer claims in voor autobranden dan in 2017. Volgens criminoloog…

Lees meer

Verlammingsverschijnselen door lachgas

Revalidatieklinieken zien een toename van verlammingsverschijnselen door extreem gebruik van lachgas. Lachgas heeft bij veel jongeren nog een onschuldig imago, maar vaak heeft…

Lees meer

WODC publiceert magazine over kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een online magazine gepubliceerd over huiselijk geweld en…

Lees meer

Eerdere mishandeling vergroot risico's

De belangrijkste risicofactor om slachtoffer te worden van seksuele mishandeling is als het kind of een gezinslid eerder is mishandeld. Daarnaast zijn problemen in de…

Lees meer

Gemeenten in rode cijfers door jeugdhulp

De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren gegroeid maar er is geen extra geld beschikbaar gesteld. Tekorten bij gemeenten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten…

Lees meer

LVB: 'Als toekomstperspectief niet helpt, zoek dan naar wat iemand pijn doet'

"Manipulatie is niet slecht als je probeert je cliënt weer op het rechte pad te krijgen." Om als hulpverlener zo'n cliënt weer op het rechte pad te krijgen moet je hen een…

Lees meer

Proef voor betere hulp aan dakloze jongeren

In 12 gemeenten gaat voor de zomer een pilot van start voor hulp aan dakloze- en thuisloze jongeren. Doel is dat voor het eind van 2021 alle (potentiële) jongeren uit de…

Lees meer

Dit is hoe LVB voelt

Een officier van justitie, een wijkagent en een jeugdzorgmedewerker stapten met een VR-bril in de wereld van een jongere met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Hun…

Lees meer

Hulpapp is vraagbaak voor kwetsbare Rotterdamse jongeren

Rotterdam is een pilot gestart met de VraagApp: een hulpapp voor kwetsbare jongeren. Vierhonderd kwetsbare Rotterdamse jongeren tussen de 16 en 27 worden door…

Lees meer

Leren van elkaar: ELANCE Academy

Bevlogen, enthousiast en gedreven. Dat kenmerkt de mensen van ELANCE Academy Amsterdam. Ze maken jonge meiden wegwijs in de maatschappij en bieden hen coaching, vooral door er…

Lees meer
Actueel