Actueel

Column: inlogcodes jatten is als een spel

Als ouder ontkom je er niet aan. Op een zeker moment wordt het tijd voor een goed gesprek met je kind. Met de week van de lentekriebels net achter ons, denk je nu…

Lees meer

Kinderombudsman: Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect op kwetsbare kinderen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs…

Lees meer

Basketbal als katalysator van succes

Met zijn lifestyle-centrum Triple Threat biedt Okrah kansen en structuur aan kansarme jongeren in de Haarlemse wijk Molenwijk. Basketbal is daarbij de grondstof die de…

Lees meer

Speciaal politieteam in Den Haag voor huiselijk geweld

Den Haag krijgt een speciaal politieteam om huiselijk geweld effectiever aan te pakken. Dat meldt burgemeester Pauline Krikke in een voortgangsrapportage over de aanpak van…

Lees meer

Groeiend aantal sportverenigingen zoekt pedagogische hulp

Trainers bij sportclubs schakelen steeds vaker opvoedhulp in vanwege het toenemende probleemgedrag van kinderen en hun ouders. Ze laten hun trainers opvoedkundige cursussen…

Lees meer

Actieprogramma voor dak- en thuisloze jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volkszondheid, Welzijn en Sport) lanceerde deze week het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Doel van het programma is dat alle ruim…

Lees meer

Zorgen om criminele jongeren in zware misdaad

Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland wil de komende jaren criminele jongeren in beeld krijgen die bliksemcarri√®re maken in de zware misdaad. Sommige jongeren maken zo snel de…

Lees meer

Staatssecretaris Blokhuis: "Laat ouders hangjongeren aanspreken op hun gedrag"

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis is onder de indruk van de IJslandse aanpak van alcohol drinkende en rokende jeugd. In dit land zijn patrouillerende ouders…

Lees meer

Zoetermeer aan de slag met jeugdgroepen

Zoetermeer gaat aan de slag met de aanpak van problematische jeugd. Hiervoor wordt een integrale groepsaanpak gestart. Het college heeft de gemeenteraad bovendien gevraagd om…

Lees meer

Vernieuwde Tool Triggerfactoren radicalisering

De Tool Triggerfactoren radicalisering uit 2016 is met behulp van feedback uit het veld opnieuw gelanceerd op triggerfactorenradicalisering.nl.

Lees meer
Actueel