Intervisie

In een intervisie ga je met elkaar in gesprek over hoe je onderdelen van je werk hebt aangepakt. Je onderzoekt of er andere en betere oplossingen waren voor problemen die je tegenkwam. Het doel is om je eigen deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Het Jeugdteam van het CCV heeft de afgelopen jaren verschillende kleinschalige intervisies verzorgd. Een intervisie kun je in jouw gemeente organiseren, maar je bent ook met je collega’s en ketenpartners van harte welkom op het CCV.

Nu maandelijkse intervisiebijeenkomsten aanpak jeugdgroepen

Normaal gesproken vinden intervisies plaats op verzoek van gemeenten en/of hun partners en verzorgt het CCV de bijeenkomst tegen betaling. Na de enthousiaste reacties en waardevolle opbrengsten van de intervisiebijeenkomsten in juni, biedt het CCV tot eind 2019 elke maand kosteloos intervisie aan op de aanpak jeugdgroepen. Interesse? Stuur een e-mail naar nicole.langeveld(at)hetccv.nl.

  • Dinsdag 27 augustus - 10.45 tot 14.45 uur (VOL)
  • Dinsdag 17 september - 10.45 tot 14.45 uur
  • Donderdag 24 oktober - 10.45 tot 14.45 uur (NOG 2 PLEKKEN)
  • Vrijdag 22 november - 10.45 tot 14.45 uur
  • Vrijdag 13 december - 10.45 tot 14.45 uur

Het CCV streeft naar maximaal 8 personen per bijeenkomst (4 duo's, collega's veiligheid en zorg). 
Zie ook: Elke maand intervisie op aanpak jeugdgroepen › 

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Intervisie