Toekomstbeeld van de wijk

Iedere wijk is verschillend, zelfs elke buurt is anders. Hoe zorg je dan voor een passende toekomst bij die specifieke wijk waar verschillende problemen samenkomen?

Denk aan bewoners die geen vertrouwen in de overheid en instanties hebben en/of bewoners en jeugd die overlast veroorzaken, of waar sprake is van criminaliteit, enz. De vervolgvraag is hoe professionals hier het best passend in kunnen bewegen?

Duidelijke focus met stip op de horizon.

We laten de deelnemers van de workshop samen het toekomstbeeld van de wijk maken. Niets is meteen in beton gegoten, wel is er een duidelijke focus. Zo komt er een duidelijke stip op de horizon waarmee het gedeelde toekomstbeeld van de wijk helder wordt. Ook hier werkt het CCV-Jeugdteam volgens een vaste methodiek.

  • Duur: minimaal 2,5 uur - maximaal 4 uur
  • Kosten: vraag naar de mogelijkheden

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Toekomstbeeld van de wijk