Beleidskader Jeugd 2015-2020, gemeente Rotterdam

Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid versterken elkaar. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid. Per gebied zijn steeds drie doelen benoemd.

 

Beschrijving

Op het gebied van veiligheid, veilig opgroeien en het terugdringen van overlast en criminaliteit lopen ontwikkelingen uiteen. Positief is de daling van overlast door jeugdigen. In de jeugdhotspots daalde het aantal incidenten met 16 procent tussen 2012 en 2014, maar nam de perceptie van overlast niet evenredig af.

Wel is eveneens het aantal problematische jeugdgroepen teruggedrongen. Ook het aantal jeugdige verdachten van een strafbaar feit is dalende: in 2014 met 19 procent ten opzichte van 2012. Dat laatste geldt voor alle vier grootste steden, maar in Rotterdam worden nog altijd de meeste minderjarige bewoners aangehouden (1.350 tussen de 12 en 17 jaar).

Om inzichtelijk te maken hoe de veiligheid van kinderen en jongeren in Rotterdam toeneemt, stelt de gemeente de volgende meetbare doelen: 

  • Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.
  • Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.
  • Minder jeugdigen maken zich schuldig aan criminaliteit. 

 

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Downloads

Beleidskader Jeugd 2015-2020, gemeente Rotterdam