Brains4Use

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting en beoogt de kans op recidive te verminderen door het terugdringen van drugs-en alcoholgebruik.

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting en beoogt de kans op recidive te verminderen door het terugdringen van drugs-en alcoholgebruik.

Doelgroep

Jongens en meisjes tussen de 12 en 23 jaar die problematisch middelengebruik vertonen; zowel normaal begaafde als lvg-jongeren.

Aanpak

Gebruik wordt gemaakt van cognitief gedragstherapeutische principes en van het transtheoretische model van Prochaska en DiClemente. Het individuele programma bestaat uit 12 wekelijkse gesprekken, met een drugsconsulent.

De drugsconsulent past motiverende gespreksvoering toe en door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. De nadruk ligt op samen met de jongere kijken wat voor hem of haar werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen.

Aan bod komen o.a. de voor- en nadelen van gebruik, de relatie middelengebruik-delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk om erachter te komen wie helpen en wie risicovol zijn, alternatieven voor gebruik ontdekken, omgaan met gebruikende vrienden, terugvalpreventie.

Naast controle over het middelengebruik, vermindert Brains4Use de kans op uitval op school of werk als gevolg van middelengebruik en voorkomt het schadelijke gevolgen voor het sociaalemotioneel welbevinden en de gezondheid van de jongeren.

Brains4Use is in maart 2010 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Links

  • Kijk voor meer informatie over Brains4Use op de website van Stichting 180.
Brains4Use