Brief Kinderombudsman over aanpak radicalisering

De Kinderombudsman stuurde op 4 december 2015 een brief aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn zorgen uit over de positie van minderjarigen in de huidige aanpak van polarisatie en radicalisering.

Beschrijving   

Uit een analyse die de Kinderombudsman maakte van het huidige beleid blijkt dat de aanpak van polarisatie en radicalisering voornamelijk vanuit een veiligheidsperspectief wordt aangevlogen. Er zijn maar weinig maatregelen die erop gericht zijn jongeren bij de samenleving te betrekken, hen weerbaar te maken tegen radicaal gedachtengoed en hen te beschermen tegen de ingrijpende gevolgen van het verscherpte maatschappelijk debat. Ook ziet de Kinderombudsman onvoldoende terug dat de individuele belangen van kinderen worden geƫxpliciteerd in het overheidsbeleid.

De Kinderombudsman vraagt de ministers om kinderrechten een expliciete plaats te geven in het beleid, en meer nadrukkelijk aandacht te geven aan preventief beleid omwille van kinderen.

Organisatie

Kinderombudsman

Brief Kinderombudsman over aanpak radicalisering