Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten

De vernieuwde Drank- en Horecawet treedt volgend jaar in werking. Om gemeenten goed voor te bereiden met de nieuwe taken en bevoegdheden, hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie deze handreiking ontwikkeld.

 

Beschrijving

De door het kabinet voorgestelde wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) heeft consequenties voor gemeenten. De handreiking moet gemeenten ondersteunen bij de implementatie van deze wijzigingen. De handreiking is gericht op medewerkers die de nieuwe toezichtstaak binnen de gemeente vorm moeten geven.

Het geeft een beschrijving van de wetswijzigingen en biedt handvatten (geen richtlijnen) om deze wijzigingen om te zetten naar lokaal beleid. De bevindingen die zijn opgedaan in de ‘Pilot Decentralisatie Toezicht’ zijn onderdeel van de handreiking. De handreiking volgt de processtappen uit de beleidscyclus die voor elke gemeente herkenbaar zijn.

Organisatie

Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie

Downloads

 

Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten