Direct naar content

Handreiking Gegevensuitwisseling in het jeugddomein

De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in het jeugddomein’ beschrijft de positie van een sociaal team vanuit het oogpunt van gemeentelijke informatievoorziening. De handreiking gaat uit van vijf dominante inrichtingsmodellen, ook wel basisvarianten of archetypen genoemd.

Beschrijving

De beschrijving van de positie van het sociale team is een goed hulpmiddel om de taak en functie van een sociaal team weer te geven, maar ook om andere aspecten te beschrijven, zoals privacy, kwaliteit en professionaliteit.

Deze handreiking biedt:

  • inzicht in welke modellen er momenteel ontstaan in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk vanuit het oogpunt van informatie-uitwisseling jeugd;
  • houvast bij het inrichten van de informatievoorziening in het jeugddomein, en helpt gemeenten bij het treffen van maatregelen om de privacy van betrokken kinderen en gezinnen te borgen;
  • een denkmodel of analysekader om de privacy-invloed van een uitvoeringsvorm te beoordelen. Gemeenten kunnen deze beoordeling zelf maken of overlaten aan externe partijen (zoals het CBP of het ministerie).

Organisatie

VNG.

Download de handreiking

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan