Handreiking lachgas

Het Trimbos-instituut heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten moet helpen bij de aanpak van lachgasgebruik.

De toename van lachgasgebruik leidt tot zorgen bij gemeenten, (preventie)professionals, scholen en ouders, waardoor de vraag naar een preventieve aanpak toeneemt.

Beschrijving

In de afgelopen jaren is het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel toegenomen. Vanuit het uitgaansleven heeft het zich verspreid naar andere settings, zoals thuis of op straat. Zowel jongens en mannen als meisjes en vrouwen gebruiken lachgas. Gebruik vindt plaats onder zowel jongeren met een westerse achtergrond als met een niet-westerse achtergrond.

Gemeenten hebben wettelijk gezien weinig handvatten in de aanpak van lachgas, want de verkoop ervan is niet verboden. Daarom zijn verschillende gemeenten gestart met het ontwikkelen van preventie-activiteiten en het inperken van de verkoop op basis van vrijwillige afspraken met leveranciers. Van een gestandaardiseerde landelijke aanpak is echter nog geen sprake. De voorlichtingsboodschappen en (de mate van) activiteiten in de verschillende regio’s lopen sterk uiteen.

Met de handreiking hoopt Trimbos gemeenten in Nederland te helpen bij de aanpak. In de handreiking staat informatie over gebruik, gebruikers en de markt van lachgas, gebaseerd op recent verschenen onderzoek. In het document wordt ook ingegaan op maatregelen die gemeenten kunnen nemen in het beperken van de verkoop van lachgas. 

Verder staan er tips in voor het in gesprek gaan met lachgasgebruikers. In de handreiking staat ook een overzicht van voorlichtingsmaterialen die zijn ontwikkeld om gemeenten, scholen en ouders te helpen bij het aangaan van het gesprek over lachgasgebruik.

Organisatie

Het Trimbos-Instituut

Download

Download de handreiking lachgas.

Handreiking lachgas