In Control!

In Control! is bedoeld voor jongens die delicten met agressie hebben gepleegd of die herhaaldelijk met geweld hebben gedreigd. De interventie is gestoeld op agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie. Gezien het intelligentieniveau (totaal IQ en/of verbaal IQ ligt op of boven de 70) en de leerstijl van de doelgroep, ligt er meer nadruk op ‘doen en ervaren’ dan op ‘praten over’.

 

Doel

De algemene doelstelling van de gedragsinterventie In Control! is het bereiken van een substantiële afname van recidive/het plegen van delicten bij een specifieke groep justitiabelen. Dit wil men bereiken door de (neiging tot) agressief gedrag onder controle te krijgen en te houden.

Doelgroep

In Control! richt zich op adolescente jongeren die in een JJI verblijven en agressieve delicten hebben gepleegd jegens personen en/of objecten. Het strafrestant moet ten minste vijf maanden bedragen, gerekend vanaf de start van In Control! tot en met het groepstraject. Het totaal IQ en/of verbaal IQ ligt op of boven de 70.

Aanpak

In Control! werkt met een aantal cognitief gedragstherapeutische interventies waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn of effectieve bestanddelen bevatten: anger management, metacognitieve zelfinstructie, relaxatietraining, biofeedback, rolwisseling, cognitieve herstructurering, sociale probleemoplossingtraining, sociale vaardigheidstraining en videofeedback.

Naast het leren herkennen en beheersen van signalen van opkomende woede, gaat ook aandacht uit naar de egocentrische denkstijl en irreële gedachten van de delinquente jongeren. Gedurende de training krijgen de jongeren voortdurend te maken met vier kernwoorden, die automatisch bij hen op moeten komen wanneer zij in een conflictsituatie terecht (dreigen) te komen: Stop! Ontspan! Denk! En Actie! (SODA).

In Control! wordt gegeven in een sportzaal en er wordt veel gebruik gemaakt van sportieve elementen. Voor elke jongere is er een individueel werkplan, waarin de algemene programmadoelen specifieker worden uitgewerkt in individuele werkdoelen. Na twee individuele gesprekken vinden 21 bijeenkomsten plaats, waarvan 18 groepsbijeenkomsten (6 deelnemers) en drie individuele bijeenkomsten. De persoonlijk begeleiders/mentoren en de ouders worden intensief bij de training betrokken.

De gedragsinterventie In Control! is ontwikkeld door JJI Het Keerpunt in Cadier en Keer in samenwerking met Adviesbureau Van Montfoort .

In Control! is op 9 juni 2009 erkend door Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Download

In Control!