Infosheet Zicht op LVB-jongeren

Deze infosheet bundelt de resultaten van een quickscan om meer zicht te krijgen op de problemen die spelen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het CCV voerde de quickscan uit in het voorjaar van 2016.

 

Het doel van de quickscan was om knelpunten in bestaand beleid, interventies en lopende initiatieven in kaart te brengen.

Enkele resultaten:

  • Herkennen van een LVB is moeilijk.
  • De omvang van de LVB-problematiek is toegenomen.
  • Gebrek aan kennis over LVB kan leiden tot overschatting.
  • Tijdig signaleren in de wijk is essentieel.
  • Het is belangrijk om samenwerking met de andere partners te organiseren.
  • Bied op gezette tijden ondersteuning.
  • Bij zwaardere problematiek moet een deskundige worden ingezet om een diagnose te stellen.

De infosheet biedt ook enkele praktische tips voor de herkenning van LVB en tips voor communicatie met en bejegening van jongeren met LVB.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Downloads

Infosheet Zicht op LVB-jongeren