Kamerbrief over de Monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2016

Op scholen wordt minder gepest, maar er blijft nog werk aan de winkel. Dit signaleert staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in deze brief aan de Tweede Kamer over de rapportage Sociale Veiligheid in en rond scholen.

Op scholen wordt minder gepest, maar er blijft nog werk aan de winkel. Dit signaleert staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in deze brief aan de Tweede Kamer over de rapportage Sociale Veiligheid in en rond scholen.

Beschrijving

Twee jaar geleden gaf 14 % van de kinderen in het primair onderwijs aan gepest te worden. Dit is gedaald naar 10 %. In het voortgezet onderwijs is sprake van een daling van 11 naar 8 %. Dekker brengt deze positieve ontwikkeling in verband met de wettelijke plicht die scholen sinds 2015 hebben om werk te maken van sociale veiligheid.

Het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel is 'stabiel hoog', zo meldt de staatssecretaris. Van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voelt respectievelijk 97 en 95 % zich veilig. Bij het personeel ligt dat op 96 en 88 %.

Seksueel geweld op scholen en de positie van lesbische, home- en biseksuele en trangender leeringen (LHBT’ers)  zijn aandachtspunten. Van de leerlingen op het voortgezet onderwijs geeft 6 % aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld. Dekker noemt dat een 'onaanvaardbaar hoog percentage'. LHBT’ers geven aan meer met pesten en geweld te worden geconfronteerd dan andere groepen. "Inzet om de veiligheid van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel te vergroten blijft dan ook hard nodig", aldus de staatssecretaris.

Organisatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Download

 

Kamerbrief over de Monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2016