So-Cool

So-Cool is een interventie voor jongeren met een LVB die een delict hebben gepleegd. De jongeren volgen de training in een gedwongen kader. So-Cool staat voor ‘Sociaal Cognitieve oplossingen leren’.So-Cool is een individuele sociale vaardigheidstraining voor jongeren op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is, met een licht verstandelijke beperking (LVB). De gedragsinterventie heeft als doel om de cognitieve en sociale vaardigheden van deze jongeren te vergroten.

De interventie biedt de mogelijkheid jongeren met een licht verstandelijke beperking die een delict hebben gepleegd, theoretisch onderbouwd en in samenwerking met het netwerk, effectief te trainen. De interventie bestaat uit een individuele training. De focus van de training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en sociale probleemoplossingen zodat een jongere niet meer recidiveert en positief deelneemt aan de maatschappij.

So-Cool is gericht op jongeren met een gemiddeld risico op recidive en die moeite hebben met sociale probleemoplossingsvaardigheden. De interventie wordt opgelegd door de kinderrechter of officier van justitie. So-Cool is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

DownloadsSo-Cool