Sociale veiligheid in en rond scholen

Het grootste deel van zowel leerlingen als personeelsleden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Toch is er ook reden tot zorg. Zo blijft de positie van lesbische, homo- en biseksuele en transgender leerlingen en personeelsleden zorgelijk. Dit blijkt uit deze tweejaarlijkse monitor.

Het grootste deel van zowel leerlingen als personeelsleden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Toch is er ook reden tot zorg. Zo blijft de positie van lesbische, homo- en biseksuele  en transgender leerlingen en personeelsleden zorgelijk. Dit blijkt uit deze tweejaarlijkse monitor.

Beschrijving

De monitor Sociale veiligheid in en rond scholen wordt sinds 2006 afgenomen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en sinds 2010 in het primair (speciaal) onderwijs. De monitor biedt inzicht in de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in het primair en voortgezet onderwijs. Dit inzicht helpt om goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Conclusies

Het grootste deel van de leerlingen voelt zich veilig op school. Zowel op het primair als het voortgezet onderwijs. Respectievelijk 97 en 95 % voelt zich veilig. Bij het personeel ligt dat op 96 % voor het primair onderwijs en 88 % voor het voortgezet onderwijs.

Slachtofferschap komt bij het personeel veel vaker voor dan daderschap. Verbaal geweld komt hierbij het vaakst voor. Ruim een kwart (27 %) van het personeel op het voorgezet onderwijs en 16 % op het primair onderwijs is hiervan het slachtoffer. 

Leerlingen zijn vaak slachtoffer van verbaal geweld. In het primair onderwijs ligt dit percentage op ongeveer 18 % en in het voortgezet onderwijs op ongeveer 27 %. 6 % van de leerlingen op het voortgezet onderwijs is slachtoffer van seksueel geweld.

LHBT leerlingen voelen zich over het algemeen minder veilig op school dan niet-LHBT leerlingen. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Homoseksuele jongens en lesbische meisjes worden aanzienlijk vaker gepest of zijn vaker slachtoffer van geweld dan niet-LHBT jongens of meisjes. Ook het LHBT personeel geeft vaker aan slachtoffer te zijn van pesten en geweld dan niet-LHBT personeel.

Auteurs

R. Scholte, W. Nelen, W. de Wit en G. Kroes

Organisatie

Praktikon B.V., in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Links

Sociale veiligheid in en rond scholen