Stok achter de deur 2015- 2018, gemeente Rotterdam

Het programma ‘Stok achter de deur 2015- 2018’ van de gemeente Rotterdam is gericht op de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in de leeftijdscategorie tot 23 jaar.

Het programma 'Stok achter de deur 2015- 2018' van de gemeente Rotterdam is gericht op de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in de leeftijdscategorie tot 23 jaar.

Beschrijving

Jeugdoverlast is voor veel Rotterdammers een vaak ervaren buurtprobleem. Uit de Veiligheidsindex 2014 blijkt zelfs dat de veiligheidsbeleving met betrekking tot overlastgevende jeugd zelfs licht verslechterd is.

Rotterdam richt zich op de wijken waar veel overlast wordt ervaren. Daarnaast wordt ingezet op een intensieve persoonsgerichte aanpak in op de jongeren die structureel overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Daarbij is specifieke aandacht voor het terugdringen van recidive.

Ook de gezinssituatie heeft de aandacht evenals jongeren met LVB (licht verstandelijke beperking) of jongeren met een gedragsstoornis.

Uitgangspunt van het programma is: als een jongere niet mee wil werken aan het voorkomen of veranderen van overlastgevend of crimineel gedrag, dan wordt een harde aanpak ingezet.

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Downloads

Stok achter de deur 2015- 2018, gemeente Rotterdam