Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in een justitiële jeugdinrichting (JJI).

Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd)strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in een justitiële jeugdinrichting (JJI).

In dit informatieblad staat informatie over:

  • De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een justitiële jeugdinrichting
  • De JJI’s: omvang, locatie en plaatsing
  • Opvoeding, zorg, behandeling en onderwijs in de JJI
  • Het dagprogramma in de JJI
  • Verlof
  • JJI in de jeugdstrafrechtsketen: samenwerking, resocialisatie en nazorg

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Download

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting