Vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme: toezeggingen en moties

In de afgelopen periode zijn concrete resultaten behaald bij de strafrechtelijke aanpak, het tegengaan van radicalisering, het tegengaan van terrorisme financiering, aanslagmiddelen, de internationale context, het wetgevingsprogramma en de evaluatie van het CTbeleid.

 

Beschrijving

Op dit moment lopen in Nederland ten minste 115 onderzoeken naar circa 135 verdachten.

Er is geĆÆnvesteerd in het versterken van de weerbaarheid van verschillende gemeenschappen, onder andere door het ondersteunen van projecten van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Ook in 2016 worden docenten, sleutelpersonen uit islamitische gemeenschappen, medewerkers van gemeenten en andere professionals getraind in het herkennen en omgaan met radicalisering. Dit gebeurt op die plaatsen waar de problematiek het meeste speelt. 

Het tegengaan van terrorismefinanciering behoort, zowel in nationaal als in internationaal verband, tot een van de prioriteiten.

Op 1 januari 2016 is het Protocol Verdachte Objecten (PVO) in werking getreden. Het PVO beschrijft hoe operationele teams vanuit verschillende organisaties samenwerken en omgaan met verdachte objecten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals explosieven of chemicaliĆ«n. Daarnaast intensiveert de politie en OM de opsporing van handel in illegale vuurwapens en het in bezit en in gebruik hebben van automatische vuurwapens. 

Organisaties

Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Link

Vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme: toezeggingen en moties