Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Deze preventieve aanpak van radicalisering onder islamitische jongeren richt zich op moeders. Hoe kunnen zij hun islamitische kinderen weerbaar opvoeden, zodat ze minder vatbaar zijn voor radicalisering? In dit onderzoek is de aanpak beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

Beschrijving

De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia bestaat uit de training Weerbaar opvoeden en het traject Opvoedambassadeurs. De focus van de training ligt op het creëren van bewustzijn bij moeders over hun invloed op de ontwikkeling en weerbaarheid van hun kinderen. Door middel van de training verkrijgen zij kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen en worden hen praktische vaardigheden aangeleerd die de moeders kunnen helpen bij de opvoeding.

In het traject Opvoedambassadeurs worden moeders getraind in het voeren van vertrouwelijke gesprekken met andere moeders over opvoedvragen. Opvoedambassadeurs zoeken persoonlijk contact met vrouwen die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn (sociaal geïsoleerd of de Nederlandse taal niet goed machtig) en helpen hen met gezinsproblematiek, waaronder radicalisering en huiselijk geweld.

Conclusies

Zowel de moeders als samenwerkingspartners beoordelen de inhoud en vorm van de training positief. De moeders geven bovendien aan dat zij ten aanzien van de thema’s die in de training zijn behandeld meer kennis hebben gekregen en zich bewuster zijn geworden van opvoedingsproblematiek en handelingsmogelijkheden. In die zin stellen de onderzoekers vast dat de training heeft bijgedragen aan meer weerbaarheid van moeders in het opvoeden tegen radicalisering.

De uitvoering van het traject ‘Opvoedambassadeurs’ voldoet grotendeels aan de doelen en verwachtingen die van tevoren gesteld.  De 20 opvoedambassadeurs hebben ieder 20 (of meer) moeilijk bereikbare moeders bereikt, dus in totaal minimaal 400. Ook alle geplande activiteiten, zoals trainingen, interventiebijeenkomsten en individuele gesprekken zijn uitgevoerd. De integriteit van de interventie is om deze reden hoog te noemen. Wel zijn er enkele knelpunten. Zo is het soms lastig om nieuwe opvoedambassadeurs te werven, willen de opvoedambassadeurs graag meer kennis en tips om complexe situaties aan te pakken en hebben de opvoedambassadeurs het gevoel dat het project na een jaar erg abrupt stopt.

Auteurs

Ron van Wonderen, Sarah Capel

Organisatie

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Weerbaar opvoeden tegen radicalisering