Vind in deze database een passende aanpak jeugdgroepen

In deze database Aanpakken Jeugdgroepen vind je nog eenvoudiger een aanpak die past bij de lokale situatie. Maak je keuze in de filters rechts in het scherm en houdt precies die aanpakken over die het meest van toepassing zijn. Uiteraard vraagt een effectieve aanpak om maatwerk. Dat betekent dat je een aanpak altijd naar jouw specifieke situatie moet aanpassen.

Ben je op zoek naar een bijzondere aanpak? Gebruik dan de zoekfunctie binnen de database. Of wil je meer weten over de opzet en werkwijze van de database, klik hier.

★★★

Tools4U

Tools4U is een leerstraf bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die één of meerdere delicten hebben gepleegd. Het hoofddoel is recidive verminderen. Dit gebeurt door…

Lees meer
★★★

Preventie Interventie Team (PIT) Amsterdam

Het PIT is gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag dat zich naar buiten richt, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag (ook wel externaliserend…

Lees meer
★★

Methode Straatcontact

De methode Straatcontact bestaat uit een aantal onderdelen (Scan-Spel-Fun, Plus-Min-Mee*, Bewust-Bereid-Bekwaam en SAMEN). De methode is gericht op (problematische)…

Lees meer
★★

Streetcornerwork

Streetcornerwork legt op actieve wijze contact met groepen jongeren op straat. Het kan zowel hinderlijke als overlastgevende groepen betreffen. Soms maken criminele jongeren…

Lees meer
★★★

Futuro Aanpak Overlast

Futuro heeft een aanpak ontwikkeld om overlast stapsgewijs aan te pakken. De aanpak is gericht op de jeugdgroep, het netwerkverband of de wijk, maar ook op de manier van…

Lees meer
★★

Resocialisatie en Begeleiding - Amsterdam

Resocialisatie & Begeleiding (R&B) Amsterdam ondersteunt en begeleidt jongens tussen de 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd. Het gaat daarbij om resocialisatie én het…

Lees meer

Grote Broer en zus - Breda

Grote broer en zus zijn aanpakken waarbij de ontwikkeling van jeugdigen centraal staat. Jongeren van 15 t/m 23 jaar worden ingezet als positieve rolmodellen tijdens…

Lees meer
★★★

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA)

De Stichting Aanpak Overlast Amsterdam is sinds 2006 actief in Amsterdam. SAOA beschikt over Interventieteams bestaande uit straatcoaches en gezinsbezoekers. Straatcoaches…

Lees meer
★★★

Nieuwe Perspectieven bij terugkeer voor jongeren met een LVB

Jongeren van 16 tot en met 23 jaar die functioneren op het niveau van een lichte verstandelijke beperking (LVB) vormen de doelgroep. Zij hebben een IQ van 50-70 of een IQ van…

Lees meer
★★★

Incredible Years Pittige Jaren

Incredible Years is een cursus/training voor ouders van jonge kinderen (van 3 tot en met 8 jaar) die dwars, opstandig of agressief gedrag vertonen. Deze training wordt in…

Lees meer
Opzet en werkwijze database Aanpakken Jeugdgroepen

Een heldere, gebruiksvriendelijk overzicht met practice-based aanpakken van jeugdgroepen, en bovendien voorzien van een deskundig oordeel. Dat is deze database en het is de enige in zijn soort. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde het samen met Bureau Beke.

Een aanpak in de database opnemen verloopt volgens een vast proces: informatie verzamelen, beschrijven, verfijnen, hoor en wederhoor plegen, oordelen en ontsluiten. Alle aanpakken zijn volgens een vast format beschreven. Op die manier zijn ze toegankelijk en makkelijk onderling te vergelijken. De beschrijving toetsen we bij de contactpersoon van de aanpak. Door ‘hoor en wederhoor’ toe te passen, kunnen aanvullingen of opmerkingen worden gedaan.

Deskundigen beoordelen tenslotte de aanpak op drie onderdelen: de gehanteerde uitgangspunten, de te verwachten effecten en de praktische toepasbaarheid.

Een systematiek om aanpakken op het gebied van sociale veiligheid te beoordelen, bestond nog niet. Het CCV en Bureau Beke hebben hier invulling aan gegeven en, in nauwe samenwerking met diverse experts uit het veld, een specifiek toetsingskader ontwikkeld. Elke aanpak is door meerdere deskundigen beoordeeld. Dit gebeurt op drie aspecten: uitgangspunten, effectiviteit en toepasbaarheid van de aanpak.

Op alle onderdelen wordt een oordeel gevormd. Het onderdeel effectiviteit weegt voor de conclusie zwaarder mee omdat dit iets zegt over de kans van slagen van de aanpak. Bovendien hechten zowel praktijkprofessionals als opdrachtgevers (bijvoorbeeld de gemeenteraad) een steeds groter belang aan de effectiviteit van aanpakken.

Het uiteindelijke oordeel over de aanpak wordt samengevat in een waardering. Deze waardering is te lezen als de mening van de deskundigen over de betreffende aanpak. De aanpakken in de database hebben op basis van de beoordeling 1 ster, 2 sterren of 3 sterren gekregen.

Aanpakken die voor meer sterren in aanmerking willen komen, kunnen vanzelfsprekend worden aangevuld. Bijvoorbeeld met een evaluatie of wanneer de werkwijze verder is uitgeschreven of door ontwikkeld. In een volgende beoordelingsronde wordt de aanpak dan opnieuw beoordeeld.
 

Wil je weten welke aanpak past bij een specifieke situatie in jouw gemeente, wijk of buurt? Bel met Nicole Langeveld 06 -103 20 372. Mailen kan natuurlijk ook.
 

Heb je ook een aanpak die je graag beschreven en beoordeeld wilt hebben? Dat kan. Stuur een mail met informatie over de aanpak en we nemen contact met je op.

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Vind in deze database een passende aanpak jeugdgroepen