Direct naar content

Koppelwerk

Koppelwerk zet zowel in op de aanpak van jeugdgroepen als op individuele jongeren die risicogedrag vertonen. Het doel is om jongerenoverlast in de wijk te voorkomen en aan te pakken. De nadruk ligt daarbij op preventie.

In het koppelwerk gaan de wijkagent en de jongerenwerker samen de straat op, doen huisbezoeken en praten met jongeren en buurtbewoners. Een jeugd- of wijkagent weet veel van de omgevingsrisico’s en risicomilieus waar jongeren tegenaan kunnen lopen, terwijl een jongerenwerker veel kennis heeft van wat jongeren bezighoudt, hun motivatieredenen, hun sociaal netwerk en hun belevingswereld. Door samen te werken, versterken de wijkagent en de jongerenwerker elkaars werk.

Over Koppelwerk

Vragen over deze aanpak?

We helpen je graag op weg met hulp en advies. Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan