Direct naar content

Stap 1: Signalen over groepsgedrag delen

Convenantpartners delen signalen op groepsniveau over problematisch groepsgedrag. Op basis daarvan wordt besloten of er gezien het gedrag van de groep aanleiding is om meer informatie te verzamelen omdat er vermoedelijk sprake is van een problematische jeugdgroep of netwerk.

Signalen over groepsgedrag delen

Je deelt dus alleen informatie op groepsniveau, niet over individuen. Vragen die je hierbij kunt stellen:

  • Welke probleemsituaties zijn er gesignaleerd?
  • Wat zien we aan problematisch groepsgedrag?
  • Wat gebeurt er?
  • Is er mogelijk sprake van een jeugdgroep?
  • Problemen snel op te lossen?

Zijn de problemen snel op te lossen dan kun je meteen aan de slag door de inzet van fysieke maatregelen, jongeren aanspreken en inzet van (extra) toezicht, et cetera.

Is het echt problematisch dan zoom je in op de groep, dat doe je in stap 2.

Jongeren brengen hele dagen door op het internet en communiceren onderling via een veelheid aan platformen. Dat biedt kansen om jongeren te bereiken en inzage te krijgen in hun belevingswereld. Dit is ook relevant voor een online aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Er staat veel informatie online, maar die kun je niet allemaal zomaar gebruiken. Lees erover in dit artikel van Secondant.

Documenten stap 1

Met de handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren‘ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken, goed in te richten en op te pakken. Ook staat hierin een overzicht van risicosignalen.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
Door naar stap 2

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan