Direct naar content

Stap 2: Beoordelen groepsgedrag

Stap 2 bestaat uit twee delen, 2A en 2B.

Stap 2A

In stap 2A verzamelen en delen convenantpartners meer informatie over de groep om te bepalen óf er sprake is van problematisch groepsgedrag en een problematische jeugdgroep / (fluïde) netwerk en of het noodzakelijk is om een concept plan van aanpak op te stellen.

Signalen over groepsgedrag delen

In stap 2A zoom je in op de groep. De vragen die je hierbij als procesregisseur groepsaanpak kunt stellen zijn:

  • Wat zijn de kenmerken?
  • Wat doen ze?
  • Hoe erg is dat?

Gedrag niet heel problematisch? Zet ‘simpele’ interventies in. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht door (jeugd)boa’s tijdens hun ronde. Zijn er zorgen over specifieke jongeren, dan kan de partner die zich zorgen maakt een zorgmelding of een aanmelding voor een lokale PGA V&Z doen.

Er is dan geen noodzaak om een namenlijst op te stellen en groepsscan te maken. De groep gaat dan niet door naar stap 2B.

Groepsgedrag wél problematisch? Ga door naar stap 2B.

Stap 2B

Is er bij stap 2B sprake van een problematische jeugdgroep / (fluïde) netwerk, dan wordt onder leiding van de procesregisseur een namenlijst van de groepsleden opgesteld en maakt de politie een groepsscan. Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden:

  • Wie zitten er in de groep?
  • Welke leden hebben onderling contact online, en komt het online netwerk overeen met het offline netwerk?
  • Plegen ze samen feiten?

Wat te doen:

  • Lijst met deelnemers opstellen
  • Indien nodig doet de politie een groepsscan aan de hand van de lijst
  • Namenlijst, brief en advies vanuit politie aan gemeente en OM
Jongeren brengen hele dagen door op het internet en communiceren onderling via een veelheid aan platformen. Dat biedt kansen om jongeren te bereiken en inzage te krijgen in hun belevingswereld. Dit is ook relevant voor een online aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Er staat veel informatie online, maar die kun je niet allemaal zomaar gebruiken. Lees erover in dit artikel van Secondant.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Hier lees je ook verdiepende informatie over de namenlijst, de groepsscan en de standaardrapportage groepsscan.

Terug naar stap 1 Door naar stap 3

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan