Direct naar content

Stap 3: Groepsduiding en concept plan van aanpak

In stap 3 van het 7-stappenmodel stel je als procesregisseur samen met de betrokken partners een integraal beeld op van de jeugdgroep en neem je een besluit over de in te zetten maatregelen.

Groepsduiding en concept plan van aanpak

In deze stap gaat het om het afronden van de duiding op de problematische jeugdgroep en het maken van een helder en degelijk concept plan van aanpak op de groep of fluïde netwerk. Zodat de lokale driehoek goed geïnformeerd een besluit kan nemen over prioritering van de aanpak.

Het doel van de groepsduiding is om handelingsperspectieven in beeld te krijgen om het problematisch groepsgedrag te beëindigen of verminderen. Daarbij kan ook inzicht in de persoonlijke omstandigheden van groepsleden een rol spelen, voor zover de convenantpartners daar zicht op hebben. Het doel is niet om een volledig beeld van lopende sociaal domeintrajecten te maken van individuele jongeren.

De groepsduiding geeft inzicht in onder meer:

  • de groepsdynamiek
  • de rollen binnen de groep
  • het type problematieken dat speelt binnen de groep
  • de groepscontext

Voorbeeldvragen die in deze stap belangrijk zijn:

  • Waardoor wordt het problematisch groepsgedrag veroorzaakt?
  • Is er sprake van hiërarchie?
  • Zijn de leden te typeren (zorgjongeren, risicojongeren e.d.)?
  • Wat zijn mogelijkheden en kansen van de leden?

De procesregisseur stelt het concept plan van aanpak op in samenwerking met politie en OM. Dit moet helder, degelijk en volledig zijn. Het moet – samen met het beleidsadvies (stap 4) – een goede basis vormen voor de verdere aanpak.

Jongeren brengen hele dagen door op het internet en communiceren onderling via een veelheid aan platformen. Dat biedt kansen om jongeren te bereiken en inzage te krijgen in hun belevingswereld. Dit is ook relevant voor een online aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Er staat veel informatie online, maar die kun je niet allemaal zomaar gebruiken. Lees erover in dit artikel van Secondant.

Documenten stap 3

Bij het opstellen van het concept Plan van Aanpak kun je ook gebruik maken van de kenniskaart ‘Houd jongeren uit de criminaliteit‘. Daar vind je informatie over welke interventie de risicofactoren om in de criminaliteit te gaan, verkleint en beschermende factoren vergroot.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
Terug naar stap 2 Door naar stap 4

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan