Direct naar content

Stap 4: Adviseren en prioriteren

In deze stap wordt door de procesregisseur de problematiek kort omschreven en een beleidsadvies gegeven over de prioritering van de aanpak. Dit beleidsadvies wordt samen met het concept plan van aanpak aangeboden aan de driehoek (of ander overleg) die besluit over het al dan niet prioriteren van de groep.

Als de driehoek de groep niet prioriteert dan is alsnog een aanpak mogelijk, maar met bestaande capaciteit. De namenlijst blijft bruikbaar. Wordt de problematiek heftiger? Dan ga je weer terug naar de vorige stappen, het plan van aanpak en het beleidsadvies aanscherpen en wordt het opnieuw aangeboden aan de driehoek (of ander overleg). Prioriteert de driehoek nu wel, dan ga je door naar stap 5.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
Terug naar stap 3 Door naar stap 5

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan