Direct naar content

Stap 5: Aanvullen en vaststellen plan van aanpak

In stap 5 wordt het concept plan van aanpak aangevuld en vastgesteld. In het plan van aanpak staat hoe de geconstateerde problemen van de problematische jeugdgroep worden aangepakt. Dit plan kan tijdens de uitvoering continu worden bijgesteld.

In het plan staat hoe de aanpak is georganiseerd en welke interventies worden ingezet. Er staat onder meer in welke acties door convenantpartners worden ondernomen, hoe daarover wordt afgestemd en welke informatie de partners van elkaar nodig hebben. Ook staat helder omschreven op welke manier afspraken worden geregistreerd en gemonitord.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
Terug naar stap 4 Door naar stap 6

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan