Direct naar content

Stap 6: Uitvoeren en monitoren plan van aanpak

In deze stap wordt het plan van aanpak uitgevoerd. De procesregisseur monitort in hoeverre de convenantpartners de geplande acties daadwerkelijk uitvoeren.

Dit geeft input voor de verdere aansturing en eventuele bijstelling van de probleemdefinitie en/of het plan van aanpak. Het kan dus aanleiding geven om terug te gaan naar een van de eerdere stappen in het 7-stappenmodel.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Documenten stap 6

Voor het uitvoeren en monitoren van het plan van aanpak hebben we een handige checklist opgesteld.

Terug naar stap 5 Door naar stap 7

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan