Direct naar content

Stap 7: Afschalen en evalueren

In deze stap wordt bepaald of de doelen van de aanpak zijn bereikt en of de aanpak afgeschaald of helemaal kan worden gestopt. Als de aanpak is gestopt, volgt een eindevaluatie van de aanpak.

Wil je meer weten wie doet wat in deze stap en wil je handvatten hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling? En wil je gebruik maken van het duidingsinstrument van Bureau Beke om signalen te bespreken? Download het 7-stappenmodel, werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Documenten stap 7

Voor het monitoren en evalueren van het plan van aanpak hebben we een handige checklist opgesteld.

Terug naar stap 6

Heb je vragen?

We helpen je graag met ondersteuning bij de uitvoering van het 7-stappenmodel! Neem contact op met het Jeugdteam van het CCV.

Over het 7-stappenmodel

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is beheerder van het 7-stappenmodel. Het CCV ontwikkelde dit instrument samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en landelijke partners.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan