Direct naar content

Woningcorporatie

De woningcorporatie draagt bij aan de zorg voor een leefbare woonomgeving, dus ook bij een verstoring van de openbare orde in de buurt. De corporatie kan in gesprek gaan met huurders van wie de kinderen overlast veroorzaken in de buurt. In het uiterste geval kan zij huurders om deze reden uit de woning zetten.

Woonconsulenten

De corporatie kan een belangrijke bijdrage leveren in het netwerk van vroegsignalering, zowel qua signalering als in de uitvoering. De medewerkers, met name de woonconsulenten, hebben laagdrempelige contacten met bewoners. Zij staan aan het begin van de zorgketen door alert te zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die signalen kunnen zij melden bij het bovenlokale Veilig Thuis meldpunt. Ook signaleren zij kinderen die ’s avonds laat rondzwerven op straat of overlast van hangjongeren.

Door deze signalen tijdig te melden, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen of bijtijds terugdringen van overlast en geweld. De woningcorporatie neemt deel aan overleg om kennis en informatie delen. Ook kan de corporatie een deel van de uitvoering op zich nemen.

De gemeente kan de woningcorporaties aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan