LVB jongeren: do it!

Van de politie, jongerenwerk of een andere samenwerkingspartner hoor je het vermoeden dat steeds meer jongeren die in de criminaliteit opduiken een LVB hebben. De jongeren maken bijvoorbeeld onderdeel uit van een jeugdgroep, zijn regelmatig betrokken bij openbare ordeverstoringen of vallen op omdat ze slachtoffer zijn van uitbuiting.

Omdat elke jongere in jouw gemeente recht heeft op een passende toekomst, wil je voorkomen dat deze (landelijk) groeiende groep jongeren tussen wal en schip raakt. Hieronder vind je een aantal stappen om dit fenomeen in de aanpak en in het jeugdbeleid van de gemeente op te nemen.

4  stappen voor blijvende aandacht voor LVB

Organiseer commitment om aandacht te krijgen voor jongeren met LVB of juist om deze aandacht vast te houden. Het werkt namelijk prettig als er zowel bestuurlijk als in de uitvoering draagvlak is om dit thema serieus op te pakken; dat de urgentie wordt gevoeld. Een belangrijk onderdeel bij het creëren van draagvlak is om steeds voor het voetlicht te brengen dat de aanpak of interventie aangepast moet worden op de doelgroep en dat de juiste bejegening essentieel is. Doe je dat niet, dan sta je direct met 1-0 achter. 

Tijdens het contact met jongeren is het belangrijk dat professionals zoals een wijkagent, jongerenwerker, leerplichtambtenaar LVB (h)erkennen zodat zij hun bejegening en aanpak hierop kunnen aanpassen. Soms is er alleen sprake van een vermoeden van LVB omdat de jongere en/of ouders geen onderzoek toestaan. Heb je sterke aanwijzingen dat het niveau van functioneren van de jongere niet hoog is, dan kun je daarop inspelen. Dat vraagt om een andere manier van communiceren en bejegenen. Daarmee help je de LVB’er in zijn ontwikkeling.

In het eerste contact met jongeren (online of offline) heb je niet altijd in de gaten dat sommigen een licht verstandelijke beperking hebben. Ze zijn namelijk erg streetwise. Door enkele check-vragen te stellen, kun je achterhalen of je gesprekspartner een LVB heeft. Bijvoorbeeld door te observeren of hij ironie en grapjes begrijpt of dat hij duidelijk is over tijden en data van een gebeurtenis.

Voor jongeren met een LVB is het belangrijk dat zij een passend traject krijgen, dat past bij hun niveau van functioneren. Blijf daarom informeren naar zijn thuissituatie, naar zijn vrienden, hoe het op school gaat enz. 

Gesprek

Nicole en Frannie kunnen je helpen in de aanpak van LVB-jongeren die in de criminaliteit terecht zijn gekomen. We komen graag met je sparren om de situatie in jouw gemeente te bespreken en te kijken wat er nodig is om meer vat te krijgen op deze ongrijpbare problematiek. Bel of mail ons! 

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
LVB jongeren: do it!