Documenten

Infosheet Zicht op LVB-jongeren

Deze infosheet bundelt de resultaten van een quickscan om meer zicht te krijgen op de problemen die spelen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het CCV voerde…

Lees meer

SCIL - Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking

De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB…

Lees meer

Reactie op het advies ‘Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren’

Met deze brief geven de staatssecretarissen van VenJ en VWS een reactie op het advies ‘Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren’ van de Raad voor…

Lees meer

Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking

Professionals die werkzaam zijn in de algemene voorzieningen moeten leren om een licht verstandelijke beperking (LVB) bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te herkennen.…

Lees meer

Zicht op LVB-jongeren

In de infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.

Lees meer

Whitepaper over sociaal-emotioneel functioneren van mensen met LVB

De specialistenpool van MEE Zuid-Holland Noord heeft een whitepaper gepubliceerd over het sociaal-emotioneel functioneren van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Lees meer

Handreiking Gegevensuitwisseling in het jeugddomein

De handreiking 'Gegevensuitwisseling in het jeugddomein' beschrijft de positie van een sociaal team vanuit het oogpunt van gemeentelijke informatievoorziening. De handreiking…

Lees meer

Toolkit LVB en verslaving

Uit welke methoden, materialen en interventies kun je kiezen bij de aanpak van alcohol- en drugsgebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)? In het kader…

Lees meer

So-Cool

So-Cool is een interventie voor jongeren met een LVB die een delict hebben gepleegd. De jongeren volgen de training in een gedwongen kader. So-Cool staat voor ‘Sociaal…

Lees meer

In Control!

In Control! is bedoeld voor jongens die delicten met agressie hebben gepleegd of die herhaaldelijk met geweld hebben gedreigd. De interventie is gestoeld op agressieregulatie-…

Lees meer
Documenten