LVB jongeren: interventies

De criminaliteit aanpakken die jongeren met een LVB plegen, is niet eenvoudig. Dat komt onder meer omdat er voor deze doelgroep weinig interventies zijn ontwikkeld. De interventies die er zijn, zijn vaak nog niet onderzocht op hun effectiviteit.

Wel is een aantal criteria te noemen die ervoor zorgt dat een interventie een hogere kans van slagen heeft. Het gaat dan om interventies die gericht zijn op: 

  • Het aanleren van sociale vaardigheden en opbouwen van zelfvertrouwen.
  • Empowerment door aan te sluiten op het sociaal emotionele niveau en de vaardigheden van de jongere.
  • Veel herhaling, kleine stappen, structuur en veiligheid bieden, concrete taken/opdrachten geven.
  • Extra aandacht voor het eigen maken van standaard gedragingen, bijvoorbeeld door in rollenspellen natuurlijke situaties na te doen of zelfmanagement technieken aan te leren (eventueel in combinatie met video-opnamen).
  • Meer en langdurige ondersteuning.

Innovatiefonds LVB

Met subsidie uit het Innovatiefonds LVB ontwikkelden verschillende organisaties tools om de leef- en werkwereld van mensen met een LVB te verbeteren. 

'Niet pluis gevoel’

Er was al veel materiaal dat meiden met een LVB weerbaar maakt tegen seksuele uitbuiting. Fier richt zich met de nieuwe aanpak ‘Niet-pluis-gevoel’ op de professionals. Want wat doe je als professional als je in het contact met een jongere het gevoel hebt dat er iets niet klopt? Dat een meisje ten prooi is gevallen aan een loverboy? Hoe ga je om met signalen van uitbuiting?

Bekijk de video die het CCV maakte over ‘Niet-pluis-gevoel’. Of lees meer over het intervisie instrument op fier.nl of mail naar fieracademy(at)fier.nl. ‘Niet-pluis gevoel’ werd mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Innovatiefonds LVB van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

LVB jongeren: interventies