LVB jongeren: knelpunten in de gemeentelijke aanpak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bracht eind 2016 een rapport uit dat enkele knelpunten in de aanpak naar criminele jongeren met een LVB bloot legde.

De benoemde knelpunten waren onder andere: 

  • weinig informatie-uitwisseling tussen netwerk- en ketenpartners over vermoedens van LVB (wat mag wel/niet gedeeld worden, met wie?); 
  • erkenning en signalering van LVB ontbreekt;
  • er is geen duidelijke verantwoordelijkheid voor screening en diagnostiek. 
LVB jongeren: knelpunten in de gemeentelijke aanpak