LVB jongeren, risicofactoren, criminaliteit

Er zijn twee belangrijke risicofactoren voor crimineel gedrag bij een jongere met een LVB:

  • Overvraging / (te) veeleisend: op school, thuis en tijdens stages wordt de verstandelijke beperking niet of te weinig (h)erkend. Jongeren worden daarom te hoog ingeschat en raken overvraagd. Daar komt nog eens bij dat jongeren zichzelf ook regelmatig overschatten omdat ze niet willen onderdoen voor hun leeftijdsgenoten. Ze neigen hulp te vermijden. Dit terwijl de overvraging leidt tot meer problemen en frustraties met onhandelbaar gedrag als gevolg. Om de neerwaartse spiraal te doorbreken hebben jongeren met een LVB juist meer ondersteuning en zorg nodig.
  • Vrije tijd: jongeren met een LVB hebben vaak weinig omhanden, bijvoorbeeld omdat ze geen hobby’s hebben of nergens lid van zijn. De verveling slaat toe en ze hangen vaker doelloos op straat rond.
LVB jongeren, risicofactoren, criminaliteit