Onderwerpen

Cybercrime

Ook jongeren weten niet goed wat ze moeten doen om online criminaliteit te voorkomen. Ze lopen een extra groot risico op internet: 17% is slachtoffer van cybercrime.

Staat cybercrime al bij jou op de gemeentelijke agenda? Wil je aan de slag, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Lees meer

LVB jongeren en criminaliteit

Komen jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in jouw gemeente vaker in contact met politie en justitie? Hoe zijn ze vertegenwoordigd in de cijfers van jeugdcriminaliteit? Je wilt natuurlijk vooral weten wat je eraan kunt doen.

Lees meer

Jeugdgroepen

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en culturen. Samen optrekken in groepen behoort tenslotte tot het normale proces van opgroeien en volwassen worden. Maar wat doe je als grenzen worden overtreden?

Lees meer

Jeugdcriminaliteit

Vernieling, (winkel)diefstal, overval en mishandeling: als kinderen tussen de 12 en 23 jaar deze strafbare feiten plegen, spreken we van jeugdcriminaliteit. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Lees meer

 

Sta je voor de uitdaging om problemen met jeugd in jouw gemeente aan te pakken? Neem contact op:

Bel: 06 103 203 72
of mail:  jeugd(at)hetccv.nl

Lees meer

Kindermishandeling

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het is de taak van professionals om hulp te bieden.

Lees meer

Radicalisering

Radicalisering is een proces van individuen en groepen die idee├źn ontwikkelen en daarin steeds extremer worden.

Lees meer

School en veiligheid

Scholen, gemeenten, politie, jeugdzorg en de onderwijsinspectie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat.

Lees meer

Adolescentenstrafrecht

Perspectief voor jongeren en jongvolwassenen die met justitie in aanraking komen. Maatwerk, en daardoor minder recidive.

Lees meer

Twaalfminners

Kinderen die voor hun 12e jaar vanwege een strafbaar feit in aanraking komen met de politie, worden twaalfminners genoemd.

Lees meer

Alcohol en drugs

Jongeren zijn een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsgerelateerde problemen.

Lees meer

Meidencriminaliteit

Meiden lijken een vergeten groep als het gaat om crimineel gedrag.

Lees meer