Adolescentenstrafrecht: thema's

Het adolescentenstrafrecht heeft niet alleen betekenis voor adolescenten en voor de samenleving, maar ook voor de professionals in de (jeugd)strafrechtketen en de organisaties waar zij voor werken. Van advisering tot vordering, van vonnis tot uitvoering, begeleiding en nazorg.

Het adolescentenstrafrecht staat of valt met de inzet van deze professionals. Hun vakkundigheid en samenwerking - elk vanuit hun eigen rol - bepaalt het succes van deze vernieuwing: perspectief bieden aan jongeren en jongvolwassenen, door de toepassing van het strafrecht aan te laten sluiten bij hun ontwikkelingsfase.

Op deze themapagina’s lees je meer over de werkprocessen in het adolescentenstrafrecht, de momenten waarop er keuzes gemaakt worden, wie die keuzes maakt, wie er op welk moment adviseert en welke afwegingen daarbij van belang zijn. De informatie in deze rubriek gaat uit van de situatie sinds 1 april 2014.

Naar de thema's:

Kader Adolescentenstrafrecht

In het Kader Adolescentenstrafrecht en de bijlagen bij het kader staan de ketenafspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van de wetswijziging. Het huidige document is versie 2.0 en bevat de belangrijkste afspraken die gemaakt zijn gedurende de projectfase t/m december 2014.

Adolescentenstrafrecht: thema's